Página Inicial

GALLINES PONEDORES I CAMPERES > Sistemes Aviaris

 

 

Segons les noves directrius Europees, a partir del 2012 totes les granges de gallines ponedores dels països de la Unió hauran de complir amb una sèrie de reglamentacions estrictes i les gallines hauran d'abandonar les gàbies. Per aquest motiu li ofereix tot tipus de productes per tal de que les seves explotacions compleixin amb la nova normativa. Aquesta normativa fixa en 9, per exemple, el nombre màxim de gallines per m2 de superfície hàbil (terra + slats) o que el niu ponedor ha de complir el fet de donar 120cm2 per gallina.

 

L'alternativa a les gàbies són els sistemes aviaris. Aquests sistemes consisteixen en la utilització de nius, slats, perxes, zones de furgar, i evidentment sistemes de menjadors i abeuradors, per on les gallines es mouen lliurement en unes condicions molt millors que en els antics sistemes de gàbies.

 

Els sistemes aviaris que li ofereix són tots de la marca Jansen i compten tots ells amb un niu fet d'una fusta contraplacada de primera classe amb separacions plàstiques. D'aquesta manera es tenen en compte el benestar de les aus, la gallina se sent molt còmoda i aconsegueix la millor productivitat. L'alfombreta de Jansen és molt diàfana el que facilita el traspàs de la brutícia per obtenir ous més nets. El niu conté un espai entre el sistema d'expulsió i la part posterior per evitar l'escassetat d'aire i que mai els pugui faltar oxigen a les aus quan es troben dins del niu. La construcció del niu evita l'aparició de paràsits i la configuració d'aquest evita que la gallina arribi als ous un cop postos, assegurant un menor nombre d'ous trencats o craquejats.

 

Perchas

Els slats de Jansen estan fets d'un plàstic de primera classe i dissenyats per oferir la milllor superfície i la major comoditat perles aus. Això és molt important per poder garantir una productivitat òptima a la vegada que s'eviten problemes a les potes de les gallines. Les perxes de Jansen poden ser metàl·liques o de fusta. Són fàcils de netejar, higièniques i amb una alta acceptació per part de les aus.

 

Els bons sistemes aviaris tenen una construcció apropiada i sòlida garantitzant una llarga vida útil. A més, es poden aplicar fàcilment les opcions que el productor prefereixi. Les característiques d'aquests projectes fan que es desenvolupi un projecte nou i a mida per cada cas, de manera que es cobreixin totes les necessitats i expectatives del client.

 

li ofereix fins a 3 tipus de sistemes diferents, depenent de les necessitats del client. Aquests sistemes es diferencien bàsicament per la intensificació que es desitgi assolir a l'explotació.

 

El primer d'aquests es coneix com a sistema extensiu, amb una densitat de 9 aus per m2 de terra. Aquests sistema facilita una bona visió del conjunt, estalvia feina i el seu maneig és senzill. És un sistema que permet tenir varis pisos en una mateixa granja i que permet la opció de tenir un pati d'hivern.

 

 

Sistema Aviario Extensivo

Sistema Aviario Semi-Intensivo

 

 

El següent sistema, pel que a intensificació es refereix, és l'anomenat semi-intensiu, i presenta una densitat de 12-13 aus per m2 de terra. El sistema conté nius, cinta per la gallinassa i slats, tot en un mateix bloc anomenat Comfort que al seu torn es complementa amb el bloc Compact que conté slats, perxes, cinta per la gallinassa i les línies d'aigua i menjar.

 

Existeix la opció de col·locar tubs d'aire per sobre de les cintes per la gallinassa, de mnaera que aquesta s'asseca i el seu maneig resulta més fàcil i menys costós.

 

En els casos en que es vulgui una intensificació màxima, es projectarà l'anomenat sistema intensiu, que presenta niu, slats, cinta per a gallinassa, perxes i sistemes de menjador i abeurador tot en un mateix bloc. Amb aquest sistema s'assoleixen densitats de fins a 17-18 aus per m2 de terra.

Si està pensant en transformar les seves granges de gàbies i adaptar-les a les noves directrius europees i implantar el sistema aviari a la seva explotació, no dubti posar-se en mans de professionals. Contacti amb per obtenir els millor resultats i una ràpida rentabilització de la seva inversió.

Amb aquest sistema, el 75% de la gallinassa és transportada per les cintes, a la vegada que s'asseca gràcies als tubs amb aire sec col·locats sobre aquestes. Això representa un millor ambient dins de la nau degut a la reducció de la humitat i els efectes de l'amoníac.
Sistema Aviario Intensivo

 

 

 

 

 

Avda. ALBA ROSA, 55-57        17800 - OLOT (Girona) SPAIN         Tel: +34 972. 26. 12. 60      Fax: +34 972. 27. 06. 61         correo@maker-farms.com