Página Inicial

RECRIA > Gallines Reproductores

 

Per la recria de gallines reproductores, li pot oferir varis sistemes de menjadors, tots ells sistemes de plats. Aquests sistemes suposen una restricció en l'aliment de les polletes i el sistema d'indexació de tubs de Chore-Time és una aplicació perfecta per assegurar que cada polleta rebi la seva quantitat d'aliment.

Depenent de quina sigui la configuració de la seva explotació, el sistema pot fer-se amb circuits tancats Ultrapan o amb línies ràpides de menjadors.

 

 

 

 

Pel que a sistemes d'abeuradors es refereix, li ofereix la tetina multidireccional de Chore-Time. Aquesta tetina permet que les seves aus tinguin un fàcil accés a l'aigua des del primer dia. A l'interior del tub de la tetina no hi ha connexions que dificultin el cabal d'aigua ni les tasques de neteja. A més, són fàcils d'instal·lar, fàcils d'utilitzar i requereixen molt poc manteniment.

Si vostè ho desitja, també es podrà utilitzar el recuperador que proporciona fàcil accés a la tetina i redueix al màxim el malbaratament d'aigua.

 

 

Pel control i pesatge de l'aliment, hi ha moltes configuracions possibles. Comú és la utilització de cèl·les de càrrega sota de la sitja, per poder mantenir un control del stock real d'aliment del qual es disposa, així com del consum que es té. Es poden utilitzar també sistemes de pesatge basculants, així como T elèctriques en els baixants cap a les tolves per poder regular la quantitat d'aliment que es vulgui donar.

 

 

 

Són varis els controladors que li pot oferir per governar el seu sistema de pesatge i distribució de l'aliment.

 

 

No dubti contactar amb per rebre informació detallada i personalitzada sobre aquest tema.

 

 

 

 

 

Avda. ALBA ROSA, 55-57        17800 - OLOT (Girona) SPAIN         Tel: +34 972. 26. 12. 60      Fax: +34 972. 27. 06. 61         correo@maker-farms.com